e-Zabeh JAIPk
Sistem e-Zabeh JAIPk

Pendaftaran Pengguna [Penyembelih]

[nota: Penyembelih hanya boleh berdaftar selepas rumah sembelihan anda telah berdaftar]
*Perlu Isi

Nombor Pendaftaran Rumah Sembelihan (SSM)
: *
Semak Rumah Sembelihan
 
cth: 988643T
Nombor Identiti Rumah Sembelihan
:
Nama Rumah Sembelihan
:
Nama Pemohon
: *
Jantina Pemohon
: *
Tarikh Lahir
: / / *
   
No. Kad Pengenalan
:  -   -  *
 
No Telefon Bimbit
: *
Katalaluan
: *
Katalaluan Hendaklah Sekurangnya 12 Aksara yang mengandungi gabungan aksara huruf, nombor dan simbol ? $ & # @ ! % sahaja. [Pastikan anda ingat katalaluan]
Pengesahanan Katalaluan
:
 

Dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat PSUK Perak @ 2015