e-Zabeh JAIPk
Sistem e-Zabeh JAIPk

Pendaftaran Pengguna [Rumah Sembelihan]

*Perlu Isi

Pilih Sijil Pendaftaran Rumah Sembelihan
(SSM/SKM/Jabatan Veterinar Negeri Perak)
: *
Nombor Pendaftaran Rumah Sembelihan
(Sijil SSM/Sijil SKM/Sijil Jabatan Veterinar Negeri Perak)
: *
Nama Rumah Sembelihan
: *
Tarikh Mula Sijil Sembelihan
: *
Tarikh Akhir Sijil Sembelihan
(jika tiada, biarkan kosong)
:
Pemegang Sijil Halal ?
: *
Alamat Rumah Sembelihan
(Masukkan alamat tanpa koma)
: *
*
*
*
*
No Telefon Pejabat
: *
(Taip 000000000 jika tiada)
No Fax Pejabat
:
(Taip 000000000 jika tiada)
Wakil Rumah Sembelihan
: *
No Telefon Bimbit Wakil
: *
Email Pejabat
: *
Nombor Identiti
:
Tarikh Permohonan
 
Katalaluan
: *
Katalaluan Hendaklah Sekurangnya 12 Aksara yang mengandungi gabungan aksara huruf, nombor dan dan simbol ? $ & # @ ! % sahaja.
[Pastikan anda ingat katalaluan]

Pengesahanan Katalaluan
: *
 

Dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat PSUK Perak @ 2015